Betalen – ROZENBURG

Betalen

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code.

Bekijk hier uw factuur uitgelicht!

Vragen over uw rekening

Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met onze praktijk. Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).

Betalingsvoorwaarden

Op de betalingen in onze praktijk zijn de betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde (KNMT) van toepassing.
Betalingsvoorwaarden KNMT

Betaalwijzen

De factuur krijgt u van de praktijk. Deze kunt u op de volgende wijze betalen:

  • Contant
  • Overschrijving

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-kosten-en-vergoedingen/verzekeren-tegen-tandartskosten.

Vòòr 2012 konden wij de nota in vele gevallen eenvoudig rechtstreeks indienen bij de zorgverzekeraar. Door prijsverschillen wordt dit nu een stuk moeilijker. Daarom zien wij ons genoodzaakt de nota met ingang van 1 januari 2012 weer rechtstreeks aan de patiënt te verstrekken.

Dit geldt niet voor patienten die verzekerd zijn bij; Menzis Zorgverzekeraar NV, AnderZorg NV, Menzis NV en Azivo Zorgverzekeraar NV. Bij deze zorgverzekeraars kunnen wij de nota rechtstreeks indienen.